1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
سه شنبه, 11 آبان 1395 ساعت 15:43

مراکز‎ ‎پيشگيری‎ ‎از‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎در‎ ‎بوجود‎ ‎آوردن‎ ‎جامعه ای‎ ‎سالم‎ ‎موثر‎ ‎هستند

استاد‎ ‎جامعه‎ ‎شناسي‎ ‎دانشگاه‎ ‎تهران‎ ‎مي‎ ‎گويد:‎ مراكز‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎مصرف‎ ‎مواد مخدر‎ ‎در‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎آوردن‎ ‎جامعه‌ای‎ ‎سالم‎ ‎و‎ ‎مبارزه‎ ‎اجتماعي‎ ‎با‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎موثر هستند‎.‎

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیشگیری نوین، جعفر‎ ‎پناوند‎ ‎افزود‎ :‎این‎ ‎مراکز‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎کمک‎ ‎می‎‎کنند‎ ‎تا‎ ‎منابع‎ ‎و‎ ‎کمک‎‎هایی‎ ‎را‎ ‎در راستاي‎ ‎اجتماعي‎ ‎شدن‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎به‎ ‎جامعه‎ ‎ارائه‎ ‎دهند‎.‎

 

وي‎ ‎اظهار‎ ‎كرد: این‎ ‎کمک‎ها‎ ‎می‌توانند‎ ‎در‎ ‎پیشگیری‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎و مشکلات‎ ‎مرتبط‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎كه‎ ‎آسيب‎ هاي‎ ‎اجتماعي‎ ‎مانند‎ ‎جرم ،‎ ‎سرقت ،‎ ‎طلاق ،‎ ‎روابط نامشروع‎ ‎و‎ ‎غيره‎ ‎است، ‎موثر‎ ‎باشند‎.‎

 

اين‎ ‎استاد‎ ‎دانشگاه‎ ‎ادامه‎ ‎داد‎:‎ همچنین‎ ‎مراکز‎ ‎پيشگيري‎ ‎از‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎مي توانند‎ ‎دولت‎ ‎را‎ ‎یاری‎ كنند‎ ‎تا‎ ‎آموزش‌‎ها،‎ ‎کمک‎های‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎مالی‎ ‎مورد‎ ‎نیاز برای‎ ‎تقویت‎ ‎نظام‎ ‎پیشگیری‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎خدمت‎ ‎جامعه‎ ‎است‎، فراهم‎ ‎كنند‎.‎

 

‎‎پناوند‎ ‎با‎ ‎بيان‎ ‎اينكه‎ ‎این‎ ‎مراکز ‎با‎ ‎همکاری‎ ‎دولت‎ ‎برنامه‎ها،‎ ‎سیاست‌ها‎ ‎و تجارب‎ ‎موفق‎ ‎و‎ ‎موثر‎ ‎در‎ ‎زمینه‎ ‎پیشگیری‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎و‎ ‎همچنین مشکلات‎ ‎مرتبط‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎شناسایی‎ ‎می‎‎کنند،‎ ‎اضافه‎ ‎كرد‎:‎ یکی‎ ‎از‎ ‎اولویت‌های برنامه‎ ‎ریزی‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎در‎ ‎کشور،‎ ‎رعایت‎ ‎چارچوب‎ ‎راهبردی پیشگیری‎ ‎است،‎ ‎این‎ ‎چارچوب‎ ‎روند‎ ‎برنامه‎ ‎ریزی‎ ‎دراز مدت‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎راهنمای فعالیت‎ ‎جوامع‎ ‎در‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎مواد‎ محسوب مي‌شود‎.‎

 

به‎ ‎گفته‎ ‎اين‎ ‎كارشناس‎ ‎، ظرفیت‌سازی‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎جامعه‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎بررسی نیازها‎ ‎و‎ ‎مشکلاتي‎ ‎كه‎ ‎در‎ ‎جهت‎ ‎مبارزه‎ ‎اجتماعي‎ ‎با‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎و‎ ‎مقابله‎ ‎با اعتياد‎ ‎است‎ ‎بايد‎ ‎شناسایی‎ ‎شود‎.‎

 

پناوند‎ ‎افزود‎ :‎تدوین‎ ‎برنامه‎ ‎راهبردی‎ ‎جامع‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎وسيع‎ ‎تصویری‎ ‎را‎ ‎جهت سازمان‎ ‎دهی‎ ‎برنامه‎ ‎ها،‎ ‎سیاست‎ها‎ ‎و‎ ‎تجارب‎ ‎خاص‎ ‎پیشگیری‎ ‎فراهم‎ ‎می‌كنند‎ ‎تا مشکلات‎ ‎و‎ ‎آسيب‎ ‎هاي‎ ‎ناشي‎ ‎از‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎مورد‎ ‎بررسی‎ ‎قرار‎ ‎گیرد‎.‎

 

وی‎ ‎با‎ ‎اشاره‎ ‎به‎ ‎اينكه‎ ‎مسئولان‎ ‎و‎ ‎دست‎ ‎اندركاران‎ ‎ستاد‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎مواد‎ ‎مخدر بايد‎ ‎چارچوب‎ ‎راهبردی‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎مشکلات‎ ‎فرهنگی‎ ‎و اجتماعي‎ ‎جامعه‎ ‎مد‎ ‎نظر‎ ‎داشته‎ ‎باشند،‎ ‎تصريح‎ ‎كرد:‎ ‎بررسی‎ ‎توان‎ ‎فرهنگی‎ ‎جامعه به‎ ‎منظور‎ ‎از‎ ‎بین‎ ‎بردن‎ ‎اختلافات‎ ‎موجود‎ ‎در‎ ‎خدمات‎ ‎و‎ ‎برنامه‌های‎ ‎ارائه‎ ‎شده‎ ‎به مردمی‎ ‎با‎ ‎پیشینه‎های‎ ‎مختلف‎ ‎زبانی،‎ ‎قومی‎ ‎و‎ ‎نژادی‎ ‎بسیار‎ ‎حائز‎ ‎اهمیت‎ ‎است‎.‎

 

پناوند‎ ‎خاطرنشان‎ ‎كرد‎ :‎تداوم‎ ‎برنامه‎ ‎هاي‎ ‎درازمدت‎ ‎و‎ ‎مفيد‎، ‎نظامي‎ ‎موفق‎ ‎در راستاي‎ ‎مبارزه‎ ‎اجتماعي‎ ‎با‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎را‎ ‎ايجاد‎ ‎مي‎ ‎كند‎.‎

 

‎اين‎ ‎استاد‎ ‎دانشگاه‎ ‎تهران‎، ‎اپيدمي‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎صنعتي‎ ‎و‎ ‎شيميايي‎ ‎را‎ ‎در جامعه‎ ‎نگران‎ ‎كننده‎ ‎دانست‎ ‎و‎ ‎خواستار‎ ‎تدوين‎ ‎راهبردهاي‎ ‎اساسي‎ ‎و‎ ‎فعال‎ ‎شدن مراكز‎ ‎پيشگيري‎ ‎از‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎وسيع‎ ‎و‎ ‎گسترده‎ ‎شد‎.‎

 

روابط‎ ‎عمومی ‎ستاد‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎مواد مخدر

نوشتن نظر

پر کردن فیلدهای ستاره دار (*) الزامیست.

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.