دوشنبه, 28 فروردین 1396 ساعت 08:30

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

معاون وزیر و رئیس سامازن بهزیستی کشور گفت: ثبت طلاق الکترونیکی برای اولین بار و برای پایش این پدیده در شهرهای مختلف آغاز شد.

انوشیروان محسنی در بازدید مرکز توانبخشی باور نوشهر، طلاق، اعتیاد، اختلالات روانی و حاشیه نشینی را مهمترین مشکلات و آسیب های اجتماعی کشور دانست و گفت: با تلاش مددکاران بهزیستی در بهزیستی سراسر کشور چهار هزار و ۲۰۰ نفر در سال گذشته از خودکشی باز داشته شدند و به زندگی دوباره برگشتند.

 

وی افزود: هیچ سازمانی به اندازه بهزیستی نیروهای متخصص و کارشناس در حوزه آسیب های اجتماعی وجود ندارد و پیشگیری از بروز معلولیت های اجتماعی در قالب طرح "نماد" بطور جدی در سازمان بهزیستی مورد پیگیری قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ۴۰ هزار زوج جوان بررسی شد که ۷۰ درصد نیاز به مشاوره نداشتند و این مساله بار نگرانی خانواده ها را کاهش دادیم. محسنی بندپی خاطرنشان کرد: ثبت طلاق الکترونیکی برای اولین بار با هدف پایش مساله طلاق در شهرهای مختلف آغاز شد. وی با اشاره به ۹۰ سفر در سال ۹۵ برای بررسی مشکلات بهزیستی کشور گفت: در این سفرها با استقرار معاونت های مختلف در نقاط مختلف کشور به صورت میدانی به بررسی و رفع مشکلات پرداخته است.

سازمان بهزیستی تنها متولی حل مشکلات و آسیب های اجتماعی نیست بلکه این مسولیت چند وجهی است و باید همه دستگاه های اجرایی و فرهنگی پای کار بیایند وی با اشاره به افزایش مستمری گفت: برای اولین بار مستمری مددجویان تحت پوشش با افزایش ۲۰ درصدی برخوردار بوده است. وی با اشاره به افزایش ظرفیت اورژانس اجتماعی در کشور گفت: ۱۴۰ اورژانس اجتماعی جدید در سالجاری در شهرهای کشور ایجاد و مستقر خواهد شد.

 

بازگشت به بالا