دوشنبه, 11 اردیبهشت 1396 ساعت 08:31

دکتر غفاری مدیرکل بهزیستی گلستان ازسپری شدن دوره درمان ۱۱۲۶۰بیمار در۸۹ مرکز درمان اعتیاددر سال گذشته خبرداد

مدیرکل بهزیستی استان درمراسمی به اتفاق مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور درامور بانوان ازمرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد بانوان (آفتاب زندگی)درگرگان بازدید نمودند ومسئولین ضمن دیداروگفتگو با مددجویان وپرسنل این مرکز ازنزدیک روند ارائه خدمات وفعالیتها این مرکز ومسائل ومشکلات آن را بررسی ومورد ارزیابی قراردادند.

 

 

مدیرکل بهزیستی استان دراین باره گفت:درحال حاضر ۲۹ مرکزاقامتی میان مدت درمان اعتیاد دراستان تحت نظارت بهزیستی فعالیت دارند که ازاین تعداد ۲مرکز ویژه بانوان می باشد و۲۷ مرکز دیگر ویژه آقایان .

دکتر غفاری درخصوص دیگر مراکز نگهداری ،آموزشی ودرمان اعتیاد افزود:۶۰مرکز سرپایی درمان اعتیاد ،۴مرکز گذری کاهش آسیب و۲مرکز سرپناه شبانه نیز درسطح استان با مجوز رسمی ازسوی سازمان بهزیستی خدمات ارائه می دهند.

وی ظرفیت پذیرش مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد را ۳۰ نفر عنوان نمود وبااشاره به اینکه که درحال حاضر ۲۳ نفرنیز درمرکز آفتاب زندگی دوره درمان را طی می کنندخاطرنشان ساخت:بسته به نوع شرایط بیماران ،درجه وابستگی ونظر پزشکان ومشاوران این مراکز،دوره های درمانی آنان در بازه های زمانی متفاوت ازیک ماه تا ۳ ماه به طول می انجامد.

دکتر غفاری درپایان افزود:درسال گذشته بیش از۱۱۲۶۰بیمار در۸۹ مرکز درمان اعتیاد،دوره درمان را سپری نمودند که ازاین تعداد، ۵۲۹۴ نفر آنان در۲۹مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد و۵۹۶۸نفر دیگر در۶۰مرکز سرپایی درمان اعتیاد تحت درمان اعتیاد قرارگرفتند.

 

بازگشت به بالا