1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
سه شنبه, 11 آبان 1395 ساعت 15:39

کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد (53)

کارتون: آیدین ارجمندی

کاریکلماتور: مهدی فرج اللهی

سه شنبه, 11 آبان 1395 ساعت 15:38

کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد (52)

کارتون: آیدین ارجمندی

کاریکلماتور: مهدی فرج اللهی

یکشنبه, 02 آبان 1395 ساعت 09:53

کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد (51)

کارتون: آیدین ارجمندی

کاریکلماتور: مهدی فرج اللهی

شنبه, 01 آبان 1395 ساعت 17:15

کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد (50)

کارتون: آیدین ارجمندی

کاریکلماتور: مهدی فرج اللهی

شنبه, 01 آبان 1395 ساعت 17:12

کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد (49)

کارتون: آیدین ارجمندی

کاریکلماتور: مهدی فرج اللهی

یکشنبه, 14 شهریور 1395 ساعت 11:28

کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد (48)

کارتون: آیدین ارجمندی

کاریکلماتور: مهدی فرج اللهی

دوشنبه, 08 شهریور 1395 ساعت 10:49

کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد (47)

کارتون: آیدین ارجمندی

کاریکلماتور: مهدی فرج اللهی

سه شنبه, 02 شهریور 1395 ساعت 10:05

کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد (46)

کارتون: آیدین ارجمندی

کاریکلماتور: مهدی فرج اللهی

سه شنبه, 02 شهریور 1395 ساعت 10:02

کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد (45)

کارتون: آیدین ارجمندی

کاریکلماتور: مهدی فرج اللهی

چهارشنبه, 13 مرداد 1395 ساعت 16:30

کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد (44)

کارتون: آیدین ارجمندی

کاریکلماتور: مهدی فرج اللهی

صفحه 1 از 19

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.