1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

اعتياد و زنان ؛ تفاوت هاي جنسيتي در زمينه سوء مصرف مواد و درمان آن • نويسنده: فاطمه صفري • تهيه و تنظيم: پژوهشكده ملي مطالعات موادمخدر ايران

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 18:42

اصول مربوط به كاهش تقاضا

اصول مربوط به كاهش تقاضا • تاليف: برنامه بين المللي كنترل موادمخدر سازمان ملل (گزارش جهاني موادمخدر 2000 ) • ترجمه: اداره كل روابط بين الملل دبيرخانه ستاد

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 18:39

راهنماي والدين براي پيشگيري

راهنماي والدين براي پيشگيري (گسترش دنياي عاري از اعتياد ) • مترجم: حميدرضا طاهري نخست

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 18:35

درآمدي بر استراتژي كاهش تقاضا

درآمدي بر استراتژي كاهش تقاضا ( ابعاد تجربي و نظري) •نويسنده :محمد رضايي •تهيه و تنظ يم: مركز مطالعات، تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر.

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.