1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 21:00

رويكردي نو به پيشگيري از اعتياد

رويكردي نو به پيشگيري از اعتياد ( مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان ) • تهيه و تنظيم : پژوهشكده ملي موادمخدر ايران

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 21:00

کتاب: جامعه شناسي موادمخدر

اين اثر حاصل ترجمه فصل هفتم از كتاب درآمدي برموادمخدر Drugs An, Introduction) ) نوشته ( Howard Abadinsky ) مي باشد كه چاپ چهارم آن در سال 2001 ميلادي توسط انتشارات Wadsworth منتشر شده است.

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.