1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

استاد روانشناسی دانشگاه زنجان اختلال در روش های تربیتی و ایجاد اختلالات شناختی در کودکانی که یکی از والدین خود را از دست می دهند را یکی از دلایل مهم در گرایش این کودکان به بزهکاری ذکر کرد.

استاد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور اردبیل گفت: اتخاذ تدابیر لازم برای گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد در امر پیشگیری می تواند به موفقیت بیشتر برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد کمک کند.

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.