1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

مقدمه

اعتياد به عنوان يك آسيب و معضل اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی با پيچيدگی های خاص خود حاكميت ملي، امنيت و استقلال كشور ما را تحت تأثير قرار داده و با توجه به مسائل جنبي آن مي توان ادعا كرد كه ارزش هاي انساني و نيز هويت ملي درمعرض خطر و آسيب اين آفت بزرگ قرار گرفته است .

صفحه 1 از 16

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.