یکشنبه, 29 دی 1392 ساعت 12:49

هنگام اعتیاد همکاران به مواد مخدر و الکل چه باید کرد؟

به باور کارشناسان انجمن اجرای قانون پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر آمریکا، علایم و نشانه های مصرف و اعتیاد به مواد مخدر و الکل - غیبت از محل کار، مراجعه بیش از اندازه به رختکن یا دستشویی، عملکرد ضعیف کاری، زیر پا گذاشتن قوانین و ... - نشان دهنده ورود مواد مخدر و الکل به محل کار و آلوده شدن کارگران است.

آسیب پذیری بنگاه های صنعتی و تجاری کوچک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیشگیری نوین، بنگاه های تجاری که سیاست پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و الکل را اجرا نمی کنند آسیب پذیرند. کارگران و مدیرانی که نمی توانند خود را با سیاست های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و الکل تطبیق دهند در بنگاهای تجاری فاقد چنین سیاست هایی فعالیت می کنند. هزینه هایی که بی احتیاطی کارگران معتاد در بنگاه های فاقد سیاست پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و الکل به کارفرما تحمیل می کنند بنگاه تجاری را نابود می کند.

- کمک مضر

به کارگرانی که عملکرد ضعیفی دارند کمک نکنید یا به آنها پول ندهید. این کار می تواند به مصرف بیشتر مواد مخدر و الکل بینجامد.

- عدم دخالت در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و الکل

مشکلات اعتیاد به مواد مخدر و الکل به هم تنیده اند و باید به وسیله متخصصان مشاور و روان پزشکان از میان برداشته شود. کمک گرفتن از متخصصان مشاور و روان پزشکان برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و الکل فواید فراوانی دارد.

- اگر کارفرما هستید، در واکنش نشان دادن درنگ نکنید.

تردید در نشان دادن عکس العمل مناسب، سبب افزایش میزان مصرف مواد مخدر، انزوای کارگران و ... می شود.

بازگشت به بالا