1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

مدرس مطالعات خانواده در دانشگاه علوم کاربردی بهزیستی کرمان تاکید کرد:«آموزش همراهی و همدلی در خانواده می‌تواند استرس ناشی از شغل های سخت پدر و مادر را کاهش دهد.»

رییس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مصرف دخانیات را موضوعی وابسته به سن ذکر کرد که ارتباط چندانی با فعالیت شخص در مشاغل سخت و استرس زا ندارد.

رییس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران گفت: معنی دار کردن شغل برای افرادی که در مشاغل سخت و پر استرس مشغول فعالیت هستند می تواند از بار استرسی آنها کم کند.

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.