1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 21:53

پوستر:توصیه های بهداشتی

توصیه های بهداشتی برای دانش آموزان

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 21:53

پوستر:مارپله اعتیاد

با این بازی ساده و در عین حال جذاب با عوامل موثر در گرایش به اعتیاد آشنا می شوید.

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.