1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

شماره هفدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه دانشجویان سراسر کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره یازدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره چهاردهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره سیزدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره دوازدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره دهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره نهم نشریه پیشگیری نوین ویژه مدیران، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره هشتم نشریه پیشگیری نوین، ویژه مدیران، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور، با موضوعاتی همچون مدرسه کانون ارتقای سلامت، اهداف ارتباطي مدارس مروج زندگي عاري از اعتیاد، نقش خانواده‌ها در پیشگیری و کنترل اعتیاد دانش‌آموزان نوجوان و كوكائين: ماده‌ای اعتیادآور و خطرناکقابل مشاهده و دسترسی است.

شماره هفتم نشریه پیشگیری نوین، ویژه مدیران، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور، با موضوعاتی همچون چهار ضلع ارتقای سلامت در مدارس، مدارس کانون مبارزه با اعتیاد، از تئوری ناهماهنگی شناختی تا مدل مراحل تغییر رفتار، روش‌های مقابله با استرس و اضطراب و کراک ؛ قاتل بی‌بو قابل مشاهده و دسترسی است.

شماره ششم نشریه پیشگیری نوین، ویژه مدیران، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور، با موضوعاتی همچون ترویج زندگی عاری از اعتیاد در مدارس با آموزش متکی بر شواهد آموزش همسالان، از هویت اجتماعی تا انتشار نوآوری، 4 گام مهم طراحی برنامه آموزش زندگی عاری از اعتیاد در دبیرستان و اجزای سه‌گانه آموزش هدفمند زندگي عاری از اعتیاد در دبیرستان قابل مشاهده و دسترسی است.

صفحه 1 از 2

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.