تلفن تماس : 82233260

جوانان و چالشهای اجتماعی

کشور ما با سه بخش چالش ها در حوزه جوانان روبروست:

 چالش های ارزشی، چالش های نگرشی و چالش های رفتاری است.

در بخش ارزشها مشکل ما جوان ترسی و جوان هراسی بود که به دلایل مختلف ریشه عمیقی پیدا کرده و مانع از ورود جوانان به دستگاه و مسئولیت های کشوری است.

دوم، چالش های نگرشی بود که مربوط به نگاه امنیتی به جوانان به ویژه نخبگان اجتماعی و مانعی بر راه مشارکت اجتماعی جوانان است. ضمن اینکه همین امر باعث ایجاد فقدان اعتماد به نفس در جوانان شده است.

سوم، چالش مربوط به حوزه رفتاری است. مسئله اصلی؛ رها شدگی تقریبی امور جوانان در ساختار مدیریتی کشور است البته در مصاحبه، گزارش عملکرد و روی کاغذ دارای متولیان مشخصی است.

در بخش چالش های ارزشی، چاره کار، جوان دوستی و جوان باوری است.

در بخش چالش های نگرشی، باید به جوانان به عنوان سرمایه اجتماعی نگریست و سعی در جذب و مشارکت حداکثری جوانان در سرنوشت جامعه داشت.

در بخش چالش های رفتاری؛ چاره کار هماهنگی و همگرایی همه بخش های دولت در پرداختن به امور جوانان است.

درخصوص چالش های اجتماعی در حوزه جوانان باید گفت: کشور در حوزه اجتماعی نیز با چالش هایی همچون توسعه فردگرایی، رشد ناتوانی و مهارت اجتماعی و همچنین رشد آسیب های اجتماعی روبروست. در این راستا به نظر میرسد توسعه نهادمند مشارکت اجتماعی جوانان از طریق افزایش سازمان های مردم نهاد جوانان می توان به افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت جوانان مبادرت نمود.

 

با تحقیقی که درباره نتایج اقدامات در زمینه انتخاب مهمترین و بحرانی ترین مسائل و موضوعات مرتبط با جوانان شده 10 اولویت تعیین شده است

 

 1. کمبود انسجام و یکپارچگی در حوزه جوانان و خلاء نهاد مقبول و مقتدر سیاستگذاری و برنامه ریزی در این حوزه

 

 1. مشکل اشتغال و بیکاری جوانان و کمبود مهارت شغل پذیری

 

 1. کم توجهی به سلامت جسمی، روانی و معنوی جوانان

 

 1. آسیب اجتماعی اعتیاد، مفاسد اخلاقی، طلاق و حاشیه نشینی که اعتیاد در صدر این چهار مورد قرار دارد.

 

 1. افزایش سن ازدواج و کاهش پایداری خانواده ها

 

 1. بحران سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که موجب کاهش مشارکت اجتماعی شده است.

 

 1. کمبود امکانات و اقدامات علمی و حرفه ای بلند مدت در حوزه ورزش جوانان

 

 1. آسیب های فضای مجازی و فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی

 

 1. مسئله شکاف نسلی و بحران هویت جوانان

 

 1. چالش جانشین پروری جوانان و کمبود مداخله و حضور جوانان در مصادر تصمیم سازی و تصمیم گیری

در نگاهی آسیب شناسانه و بر مطالعات و تحقیقات انجام شده در سال‌های اخیر و نظر کارشناسان مسائل اجتماعی مهم‌ترین آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی جامعه ایران در دهه گذشته  و امروز را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد؛ البته بدیهی است که در اولویت‌گذاری هر یک از این ناهنجاری‌ها و مسائل میان متخصصان امر، اختلاف نظر وجود دارد.
1.  اعتیاد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مادر و سرچشمه بسیاری از مفاسد و انحرافات دیگر اجتماعی از جمله طلاق، خشونت، فشاء،سرقت، قتل و قاچاق و ... است.
2. بیکاری و ناامیدی جوانان جویای کار که منجر به بحران هویت و مفاسد دیگر ناشی از عدم اشتغال فرد می‌گردد از جمله ارتکاب بزه، مشکلات روحی و روانی و کاهش سطح تعاملات انسانی، مشاجره و پرخاشگری.
3. تزلزل بنیادهای خانواده به ویژه در کلان شهرها و پایتخت و در نتیجه بحران هویت و بروز کج‌روی‌های روز افزون اجتماعی
۴. فحشاء و روسپی‌گری و ترویج بی‌بند و باری جنسی که می‌تواند متأثر از بیکاری، تغییر سبک زندگی (لذت‌جویی نسل اینترنت) و مصرف رسانه‌های نوین به ویژه ماهواره و .. باشد.
5. کاهش نرخ ازدواج و باروری که متأثر از عوامل فوق بوده و البته بی‌شک تغییر الگوی زندگی نسل جدید در اثر جامعه‌پذیری فرهنگی از طریق رسانه‌ها ی نوین و تسهیل گردشگری نیز بسیار تأثیرگذاراست.
۶. تنزل رشد اقتصادی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری که زمینه تشدید انحرافات  فوق را فراهم کرده و مفاسد اداری از جمله قانون‌گریزی و حاکم شدن روابط به جای ضوابط را در پی خواهد داشت.
7. فروریختگی ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی

 1. کم شدن الگوهای فرهیختگی در جامعه و تضاد بین قول و فعل مسئولان و دولتمردان ( الناس علی دین مولوکهم)
 2. سردرگمی جوانان؛ با توجه به مشکلات پیش گفته، آینده روشنی برای جوانان ترسیم نشده و بجای از خلاقیت ها و توانمندی های آنان، بیشتر از کاستیها و کمبودها سخن گفته شده است، به گونه ای که اکنون نوجوانان 18 ساله کشور به فکر پیدا کردن راهی برای مهاجرت بوده و امیدی به آینده زندگی در کشور خود ندارند. برای کاهش سردرگمی جوانان لازم است ضمن ایجاد زمینه های اشتغال، در برنامه های مختلف افزایش نشاط و امید در زندگی مد نظر قرار گرفته و تحولات اجتماعی به سمت توانمندسازی جوانان حرکت نماید.

در خصوص عوامل بروز و ظهور مفاسد و مسائل اجتماعی یاد شده نیز بر اساس شواهد و قرائن و مطالعات انجام گرفته فاکتورهای ذیل قابل ذکرند.
۱. بحران اقتصادی یا بی‌نظمی‌های اقتصادی و اعمال تحریم‌های سنگین
۲. گسترش به کارگیری رسانه‌های نوین ارتباطی به ویژه ماهواره و موبایل واینترنت
۳. ناکارآمدی یا عدم کارآمدی مؤثر آموزش‌های دینی و تربیتی یا بی‌توجهی به آنها در اثر کم‌شدن تأثیرگروه‌های مرجع و به ویژه والدین و نیز رقابت در مصرف‌گرایی و لذت‌جویی جوانان
۴. بی‌توجهی به نقش مشاوره‌های روانشناسی و افزایش مهارت‌های زندگی از سوی والدین و نهادهای تربیتی
۵. افزایش روزافزون فاصله طبقاتی و شکل‌گیری طبقات مرفه سودجو و بی‌اصل و نصب و پرشماری خرده سرمایه‌داران فرصت‌طلب کم سواد و دور از فرهنگ

نظرات کاربران 0 نظر