تلفن تماس : 82233260

مطالب زیر مواردی را برای بهبود عادت های مطالعه و کاهش هیجان امتحانی در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

 محیط مطالعه      

محیطی که شما در آن مشغول مطالعه هستید در میزان کیفیت مطالعه شما تاثیر زیادی دارد. در هنگام مطالعه به موارد زیر توجه کنید: سرو صدا، عوامل بر هم زننده تمرکز، نور، دمای اتاق، میزان نظم وسایل در محیط مطالعه، راحتی محیط مطالعه و تجهیزات.

در هنگام مطالعه از تعداد عوامل برهم زننده تمرکز و صداهای مزاحم بکاهید. برخی از دانشجویان محیطی را ترجیح می دهند که میزانی از صدا را داشته باشد اما برخی سکوت را ترجیح می دهند. عوامل ایجاد مزاحمت و برهم زننده تمرکز عمدتاً دوستان و خانواده هستند. سعی کنید که از ماشین پاسخگوی تلفن و علامت «لطفا مزاحم نشوید» استفاده کنید.

لامپ های 75 وات بهترین روشنایی را تامین می کنند. اما باید در جهت مخالف دست راست یا چپ (دستی که با آن می نویسید) قرار بگیرد، هوای خنک بهتر از هوای گرم است. سعی کنید که فضای زیادی را برای محیط مطالعه اختصاص دهید. شما باید زمان کمی را برای نظم دادن به وسایل اتاق اختصاص دهید.

 آمادگی برای مقابله با هیجان آزمون ها

بر کارهایتان تمرکز نمایید، گام ها را بتدریج بردارید، در مورد کارهای بعدی تفکرکنید و سعی نکنید که هیجانی بشوید، از یادآوری عبارت های منفی خودداری کنید و تلاش کنید تا منطقی فکر کنید. نگرانی را از خود دور کنید.

 مقابله با هیجان امتحانی

در مورد ترس فکر نکنید؛ فقط بر کاری که باید انجام دهید تمرکز داشته باشید. با انجام تنفس عمیق کنترل خود را بر موقعیت حفظ نمایید. البته باید میزانی از هیجان را انتظار داشته باشید که به شما یادآوری می کند که آرام باشید و خود را با موقعیت مورد نظر هماهنگ نمایید. خونسردی میتواند دوست خوبی در این مرحله باشد، هنگامی که ترس سراغ شما می آید، کار را متوقف کنید. بر زمان حال تمرکز داشته باشید. سعی نکنید که کلاً ترس را از بین ببرید بلکه سعی کنید که آن را در حد قابل مدیریت حفظ نمایید. باید خودتان را متقاعد کنید که در مقابل ترس استدلال کنید و آنرا شکست دهید و کاری کنید که شما را از فکر کردن به ترس باز دارد.

منبع:

http://ub-counseling.buffalo.edu/studyhabits.php

مترجم : صمد حبیبی

 

 

نظرات کاربران 0 نظر