پژوهش ها و مطالعات

بررسي كيفي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر بر مصرف موادمخدر صنعتي (مطالعه موردی معتادان شهر کرمان)

چکيده

اعتیاد در کشور ایران یک پدیده رایج و شایع است و خصوصا اعتیاد به مواد مخدر صنعتی یک پدیده مشکل زاست و دلیل بسیاری از جرایم می‌باشد که قربانیان اصلی هم غالبا خانواده و نزدیکان فرد معتاد هستند. تحقیق پیش رو به دنبال تحليل عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر بر مصرف مواد مخدر صنعتي به عنوان یک مساله اجتماعی با مطالعه موردی معتادان شهر کرمان است. برخلاف روش‌هاي مرسوم كمّي كه يك مدل نظري طراحي نموده و به دنبال اثبات، تعديل و يا رد آن هستند، اين مقاله با روش کیفی و استفاده از مصاحبه عمیق با تعدادي از معتادان به مواد مخدر صنعتي با استفاده از کدگذاری محوری به تجزیه و تحلیل داده‌ها از پرداخته است. طبق يافته‌ها اولین و مهم‌ترين دلیل مصرف مواد مخدر صنعتی بر حسب پاسخ‌های افراد نمونه، دسترسی رایگان و آسان به مواد مخدر صنعتی در اولین مصرف می‌باشد، که غالبا این دسترسی توسط دوستان نزدیک و یا اعضای خانواده افراد نمونه بوده است. ساير دلایل به ترتيب عبارتند از استفاده از مواد مخدر صنعتی برای ترک مواد مخدر سنتي، اعتقاد به اعتیادآور نبودن مواد مخدر صنعتی و نئشگی بیشتر و سریعتر آن نسبت به مواد مخدر سنتی، تنفر از شیوه‌های قبلی مصرف مواد مخدر مثل تزریق و آسانتر بودن نحوه مصرف مواد مخدر صنعتی و در نهايت کنجکاوی و امتحان کردن مواد جدید. ایجاد آگاهی عمومی و اطلاع رسانی هدفمند كه نیاز مبرم به مبانی تئوریک و کارشناسی دارد از مهم‌ترين راهكارها براي جلوگيري از روي آوردن افراد به مواد مخدر صنعتي است.


کليد واژگان

مصرف مواد مخدر، مواد صنعتي، روش كيفي، شهر كرمان.


نویسندگان

منصوره مهدیزاده، كارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعي دانشگاه تهران
بهنام لطفي خاچكي، دكتري بررسي مسائل اجتماعي ايران دانشگاه مازندران

 

منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید