پژوهش ها و مطالعات

مقایسه نگرش مذهبی و کیفیت زندگی بین افراد معتاد و غیر معتاد

نویسندگان
ساناز چراغی، فهیمه یزدی

منابع
دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید