پژوهش ها و مطالعات

رابطه سلامت روان و بهره گیری از اعتقادات مذهبی با مصرف مواد مخدر در دانشجویان پسر آموزش عالی پاسارگاد شیراز

نویسندگان

نازنین کریمی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مهشید قاسمی فارسانی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینیمنابع
دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید