پژوهش ها و مطالعات

بررسی اعتیاد از منظر آیات و روایات

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان جدی ترین مسأله اجتماعی در ایران، وجوه مختلف جامعه شناسی، روانشناسی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و ... دارد. از آنجا که اعتقادات دینی در کاهش جرایم تأثیر به سزایی داردوهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار می رود،در این تحقیق به بررسی موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته شد.آیاتی از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور می دهندو بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیری مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع می باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم ترین تردیدی وجود ندارد» و نیز گفته اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ » فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزی است که برای بدن مفید باشد. در این موقع، هم معتاد از این نظر که امری خلاف شرع را مرتکب شده ، مجرم و قابل مجازات تلقی می گردد و هم با جنبه شرعی دادن به مسأله قدمی در فرهنگ سازی جامعه برای مبارزه با مواد مخدر برداشته می­شود.نهی انسان از ساختن حرام از حلال ها تحریم خبائث و اجتناب از آنها و حرمت تبذیر و اسرافکه در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخی بر حرمت بهره گیری از مواد مخدر دلالت دارند.با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننی دلالتی ندارد و تا چنین حرمتی طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جاری است.


نویسندگان

سميه کيانی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه

حسنا امیری، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه


منابع

دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه ایلام، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید