ویـژگی هـای خـانواده متعـادل

خانواده نخستین و مهم ترین کانون رشد انسان هاست. خانواده ها را از حیث کیفیت روابط درونی و میزان استحکام آن ها می توان به سه گروه تقسیم نمود:

الف) خانواده متزلزل: خانواده ای که از هدف اصلی خویش باز مانده، از درون تهی گشته و آکنده از روابط خصمانه و غیر دوستانه است.

ب) خانواده متعادل: خانواده ای که اعضای آن با مشکلات و موانع احتمالی درگیر است اما در مقابله به آنها شیوه منطقی اتخاذ می کند و جایگاه هر یک از افراد مشخص و واضح است. و تعادل و هماهنگی در روابط برقرار است.

ج) خانواده متکامل: اعضای خانواده متکامل نه تنها خود مشکلاتی ندارند و از تعادل لازم برخوردارند بلکه مشکل زدا نیز هستند. در این شماره با برخی از ویژگی های خانواده متعادل آشنا خواهیم شد:

  • افراد همدیگر را به عنوان فردی با ارزش و برخوردار از کرامت انسانی می پذیرند و علاقمند به پیشرفت و ترقی یکدیگر هستند.
  • تبادل عاطفی مناسب بین اعضای خانواده وجود دارد و داد و ستدهای عاطفی به شیوه های قلبی، کلامی و عملی باعث استحکام بیشتر روابط می شود.
  • از مهم ترین ویژگی های خانواده متعادل توانایی برخورد مثبت و سازنده است. این مثبت گرایی را می توان هنر خوب دیدن نامید. این که همواره افراد خانواده فهرستی از نکات مثبت یکدیگر را در ذهن داشته باشند و آن را بیان کنند.
  • تفاهم در برابر تخاصم : در این گونه خانواده ها افراد نحوه تفکر و بینش دیگری را نسبت به مسائل عینا درک نموده و از دیدگاه یکدیگر به مسائل می نگرندو در هر نوع تصمیمی مصلحت زندگی به جای منفعت شخصی در اولویت قرار می گیرد.
  • مشارکت در برابر مفارقت : تفاوت عمده ازدواج با هر نوع شراکت دیگری در سرمایه ای است که زن و شوهر به مشارکت می-گذارند. به عبارتی در این نوع مشارکت سخن از مال و منال به طور طبیعی نیست بلکه عالی ترین سرمایه های انسانی یعنی قلب، روح، عواطف، احساسات و آرزوهای بشری است که به مورد مشارکت گذاشته می شود.
  • خود شکوفایی در برابر خود زیانی: اگر همه اعضای خانواده در مسیر خودشکوفایی، کمال طلبی و دانش افزایی گام بردارند، باعث می شود خانواده در جایگاه تعادل و استحکام قرار گیرد.
  • عاطفه و شادکامی در این خانواده مسری است: شادکامی یک احساس درونی با منشاء باطنی است و آثار بیرونی هم دارد. هریک از اعضای خانواده در شادکامی زندگی نقش برجسته ای دارند و شادی یا افسردگی هریک از اعضاء تاثیر مستقیمی روی روحیات دیگران دارد.
  • بزرگ منشی در برابر کودک منشی : زوجین بیش از هر مجموعه انسانی دیگر باید از بزرگ منشی نسبت به یکدیگر برخوردار باشند. از لوازم بزرگ منشی: گذشت، عفو و تساهل نسبت به اطرافیان می باشد..
  • خصوصیات فرزندان در خانواده متعادل: فرزندان در این گونه خانواده ها از توانایی های خود به مرور آگاه می شوند. آن ها در زندگی فردی مسئول و هنجار پذیرند. با نظری احترام آمیز به خود و دیگران می نگرند. انتقاد از آنها به صورت مثبت و سازنده انجام می شود، آنها با اولین شکست خود را نمی بازند، از موقعیت خود در خانواده مطمئن هستند.

            آیا خانواده شما این خصوصیات را دارد؟

تدوین: سمیرا سادات رسولی، برگرفته ازکتاب : خانواده متعادل. دکتر محمدرضا شرفی. انتشارات انجمن اولیا و مربیان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید